Akce kynologie

Zkoušky norování nováčků Štoky 30.10.2021

autor: | 30. 10. 2021 | Akce kynologie

Stejně jako v minulých letech, připravil podmínky pro konání zkoušek Myslivecký spolek Štoky na výbornou! Zázemí, umělá nora, normistři i samotní pořadatelé, to vše přispělo k dobré atmosféře v den zkoušek. I počasí přálo.

Ve stanoveném termínu se do zkoušek přihlásilo celkem 9 psů. Jezevčíci, jagdterieři, foxterier a borderterier, to byli dnešní zástupci norníků. Delegovaný sbor rozhodích v čele s hlavním rozhodčím Martinem Rázlem po slavnostních fanfárách znějících opět z lesnice člena Trubačů z Liščího vršku, provedl převzetí psů ke zkoušce, rozlosování a všem vůdcům popřál hodně štěstí. Normistři připravili noru a spolu s hlavním rozhodčím provedli kontrolu zvěře do zkoušek a převzali noru.

Výsledkovou listinu zkoušek naleznete v odkazu níže. Všem vůdcům gratulujeme!

Poděkování patří všem zúčastněným! Vůdcům a jejich svěřencům, rozhodčím, pořadatelům, divácké koroně i adeptům.

Zkouškami norování nováčků ve Štokách byla zakončena celá kynologická zkoušková sezona. ČMMJ z.s., okresní myslivecký spolek Havlíčkův Brod děkuje všem, kteří se aktivně podíleli na jejím průběhu! Nutno poděkovat zejména kynologické komisi při OMS za její celoroční aktivitu. Rozhodně svým konáním přispívá ke zlepšování stavu a úrovně lovecké kynologie, nejen na našem okrese. Bez účasti mysliveckých spolků, které zapůjčují své honitby za účelem konání zkoušek by to rovněž nešlo a tak i jim patří dík, a to především. Těšíme se na další spolupráci v příštích letech!

A co pro vás OMS Havlíčkův Brod připravuje za kynologické akce v roce příštím? To zjistíte ZDE

Fotografie z akce

Myslivecké kynologii zdar!