Akce kynologie

Barvářské zkoušky Štoky 16.10.2021

autor: | 16. 10. 2021 | Akce kynologie

ČMMJ z.s., okresní myslivecký spolek v Havlíčkově Brodě děkuje mysliveckým kolegům ze Štoků za výborně připravené barvářské zkoušky, a to nejen po stránce pořadatelské!

Vzhledem k současným podmínkám při kůrovcové kalamitě, kdy se každým dnem mění prostředí, podmínky a hlavně samotné terény pro vytvoření stopních drah, je velice chválihodný výběr míst vhodných pro zkouškovou práci psů. Těch na slavnostní nástup ráno nastoupilo dvanáct. Počasí přálo a celý zkouškový den se vydařil. Důkazem toho je, že všech dvanáct psů stálo v odpoledních hodinách před sborem rozhodčích a z rukou pana starosty městyse Štoky a hlavní rozhodčí přebírali jejich vůdci diplomy a osvědčení o lovecké upotřebitelnosti pro dosled spárkaté zvěře. Všem tedy za ČMMJ gratulujeme!

Dík patří samozřejmě i Trubačům z Liščího vršku, kteří jsou již nedílnou součástí každé kynologické akce OMS Havlíčkův Brod. Vždy je rádi vidíme a slyšíme, kdy obzvlášť při úspěšném dosledu jsou jejich fanfáry při ceremoniálu předávání úlomků z klobouku pánů rozhodčích těm úspěšným, třešničkou na dortu. Poděkovat nutno i sboru rozhodčích za jejich spravedlivé posuzování a práci, kterou odvedli již den před samotnými zkouškami a značili stopní dráhy.

Za ceny do zkoušek děkujeme našim sponzorům!

Barvářské zkoušky se již několik let pořádají tradičně v lesích okolo městyse Štoky a právě Štokům jako obci patří poděkování za podporu a putovní pohár, který věnovala této kynologické akci.

Fotografie z akce