Akce myslivost | Hodnotitelská komise

Příprava výkupu čelistí černé zvěře

autor: | 12. 10. 2021 | Akce myslivost, Hodnotitelská komise

Hodnotitelská komise při OMS Havlíčkův Brod měla dne 11.10.2021 plné ruce práce. Na 450 kusů předložených spodních čelistí z černé zvěře ulovené na okrese Havlíčkův Brod v době od října 2020 do září 2021 bylo hodnoceno, aby byla splněna kritéria pro jejich výkup Krajem Vysočina.

Početní stavy prasete divokého dlouhodobě narůstají, vysoké jsou i škody působené touto zvěří na zemědělských plodinách a pozemcích. V ČR – na Zlínsku – se podařilo v minulosti zamezit šíření nákazy afrického moru prasat, nyní však jsou jeho ohniska zaznamenána za západní hranicí ČR. Je třeba tedy hledat prostředky k řešení těchto negativních aspektů.

Na základě smluvního vztahu zajišťuje Českomoravská myslivecká jednota, okresní myslivecké spolky Kraje Vysočina pro objednatele – Kraj Vysočina – od uživatelů honiteb – bez ohledu na vztah uživatele k OMS (členství/nečlenství v Českomoravské myslivecké jednotě) – shromáždění a vyhodnocení spodních čelistí ulovené zvěře prasete divokého. Vedlejším doprovodným efektem možnosti předkládat čelisti může být, i za dodržení běžných zásad řádného lovu, soustředění lovu do předmětné skupiny zvěře.

Za tímto účelem mohou příslušní uživatelé honiteb předložit na jednotlivé OMS v Kraji Vysočina v termínu od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2021 standardně upravené spodní čelisti selat a bachyněk – lončaček s příslušným stavem vývoje chrupu. Příslušným uživatelem honitby je pro tento účel uživatel takové honitby, která se alespoň ½ výměry nachází na území Kraje Vysočina a v územním obvodu spravovaném zhotovitelem.

Úprava předávaných čelistí byla vcelku na dobré úrovni, najdou se však i výjimky.

Děkujeme našim členům komise za jejich práci, děkujeme mysliveckým spolkům a honebním společenstvům v okrese Havlíčkův Brod za zapojení se do projektu!